Herzlich willkommen zu SAKURA SUSHI!

 
さくら寿司へようこそ!

Rosenstr. 8, 20095 Hamburg
Tel/Fax: 040-3030 9670
Mo.-Fr. 11:30-18:00, Sa. 11:30-17:00